O nás

KDO JSME

Nadační fond byl zřízen v r. 2012 za účelem podpory a pomoci dětem se zdravotním postižením, dětem handicapovaným, těžce nemocným a dětem v domovech ústavní péče. Také poskytujeme všestrannou pomoc jakkoli znevýhodněným nebo opuštěným dětem, dětem z neúplných rodin a rodin postižených finanční či sociální nouzí.

Fungování nadačního fondu se zaměřuje nejenom na individuální pomoc, ale také na spolupráci s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi.

Naším cílem je efektivně pomoci co největšímu počtu dětí, a především bychom chtěli rozjasnit co nejvíce dětských tváří v nelehkých životních situacích.

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“
Lucius Annaeus Seneca


STRUKTURA FONDU

Správní rada

Předseda správní rady: Zuzana Dvořáková
Místopředseda správní rady: JUDr. Dušan Dvořák
Člen správní rady: Mgr. David Vaníček, Ph.D.

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady: JUDr. Tomáš Rada, Ph.D
Člen dozorčí rady: Mgr. Tomáš Antal
Člen dozorčí rady: Mgr. Kateřina Holušová

Zřizovatel

JUDr. Dušan Dvořák
Mgr. Martin Hrodek

Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v odd. N, vložce č. 978


DÁRCI A PARTNEŘI


VÝROČNÍ ZPRÁVY

Zprávu auditora za rok 2013
Zprávu auditora za rok 2014
Zprávu auditora za rok 2015
Zprávu auditora za rok 2016
Zprávu auditora za rok 2017
Zprávu auditora za rok 2018


TISKOVÉ ZPRÁVY

Kontakty

Sídlo:
Nadační fond Pomáháme dětem
Hlinky 505/118, Pisárky
603 00 Brno

Identifikační číslo:
24234851

Bankovní spojení:
č.účtu: 2108130244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

E-mail: info@pomahamedetem.cz