Žádost o příspěvek pro fyzické osoby (samoživitele) – PROJEKT 3×3 – Zaměstnanec

Formulář PROJEKT 3x3

Kompletní vyplnění žádosti je nezbytné k dalšímu posouzení nadačním fondem

ŽADATEL NESMÍ BÝT V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
NA ŽADATEL NESMÍ BÝT VEDENA EXEKUCE
ŽADATELE MUSÍ DOPORUČIT GARANT (viz dále)

Všechny položky jsou povinné

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště

Počet dalších osob žijících ve společné domácnosti

Děti žijící ve společné domácnosti

1. dítě

2. dítě

3. dítě

4. dítě

Popis mimořádné situace

Informace o zaměstnání žadatele za posledních 12 měsíců

1.

2.

3.

4.

K zaevidování a posouzení žádosti je nutné neprodleně zaslat tyto požadované dokumenty

Dokumenty naskenujte do počítače nebo vyfoťte na telefon (v malé velikosti) a uložte v počítači, a následně po vyplnění vložte do této žádostiKompletní dokumenty je potřeba zaslat spolu se žádostí. Bez kompletně vyplněné žádosti a zaslaných dokumentů nebude možné žádost v rámci grantu zpracovatKontakty

Sídlo:
Nadační fond Pomáháme dětem
Hlinky 505/118, Pisárky
603 00 Brno

Identifikační číslo:
24234851

Bankovní spojení:
č.účtu: 2108130244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

E-mail: info@pomahamedetem.cz