protože každý dětský úsměv je důležitý

Našim cílem je efektivně pomoci co největšímu počtu dětí a především bychom rádi rozjasnili co nejvíce dětských tváří v nelehkých životních situacích.

protože děti jsou budoucnost

Nadační fond byl zřízen za účelem podpory dětem se zdravotním postižením, dětem handicapovaným, těžce nemocným a dětem v domovech ústavní péče. Také poskytujeme všestrannou pomoc jakkoli znevýhodněným nebo opuštěným dětem, dětem z neúplných rodin a rodin postižených finanční či sociální nouzí.

Projekt 3×3

Nadační fond Pomáháme dětem vypisuje mimořádný grant pro samoživitele s dětmi, kterým reagujeme na nastalý stav v ČR způsobený opatřeními vlády v důsledku hrozby virovou nákazou Covid 19.

Cílem Projektu 3×3 je podpořit rodiny samoživitelů, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření a jejich následků, ocitly v tíživé životní situaci.

 

Podat online žádost Více informací

Kdo jsme

Kdo jsme

Nadační fond byl zřízen v r. 2012 za účelem podpory a pomoci dětem

Dárci a partneři

Přehled našich partnerů a dárců.

Výroční zprávy

Zprávu auditora ke stažení.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy nadačního fondu.

Potřebuji pomoc

Komu pomáháme

Naší strategií je poskytování jednorázových finančních darů konkrétním dětem s daným zdravotním problémem, postižením či znevýhodněnou životní situací.

Jak zažádat o pomoc

Zde naleznete základní informace o poskytnutí nadačního příspěvku

Kontakty

Sídlo:
Nadační fond Pomáháme dětem
Hlinky 505/118, Pisárky
603 00 Brno

Identifikační číslo:
24234851

Bankovní spojení:
č.účtu: 2108130244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

E-mail: info@pomahamedetem.cz