Potřebuji pomoc

JAK POMÁHÁME

Naší strategií je poskytování jednorázových finančních darů konkrétním dětem s daným zdravotním problémem, postižením či znevýhodněnou životní situací.

Spolupracujeme také s jinými neziskovými organizacemi, které se na danou oblast pomoci specializují.

Finanční příspěvky alokujeme pro:

 1. Postižené a handicapované děti (děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotomií, atd.)
 2. Vážně a dlouhodobě nemocné děti (onkologicky nemocné, nevyléčitelně nemocné, děti se závažným onemocněním, atd.)
 3. Děti v dětských domovech, ústavní péči a stacionářích
 4. Znevýhodněné nebo opuštěné děti, děti z neúplných rodin a rodiny postižených finanční či sociální nouzí.

Přispíváme na:

 1. Nákup kompenzačních, zdravotních a polohovacích pomůcek
 2. Specializované rehabilitační programy a pobyty
 3. Hiporehabilitaci
 4. Léčebné výlohy a zakoupení zdravotní techniky (doplatky léků, potravinové doplňky, specializovaná strava atd.)
 5. Specializovanou osobní asistenci a školné ve školních zařízení
 6. Nutné pokrytí životních nákladů, výdaje týkající se vzdělávání děti a zajištění chodu domácnosti, a to v rámci projektu Pomoc 3 x 3, určeného pro samoživitele v nouzi
 7. Ozdravné pobyty a specializované tábory
 8. Odlehčovací služby

Neposkytujeme příspěvky na nákup automobilů či elektronických přístrojů (tablety, počítače, mobilní telefony).

Žádosti o poskytnutí finančního daru posuzujeme a schvalujeme na základě kompletně zaslané dokumentace od žadatele příspěvku průběžně, několikrát za rok, dle aktuální situace. Konkrétní datum schvalovacího kola naleznete vždy v aktualitách, sledujte náš web.


JAK ZAŽÁDAT O POMOC

Zde naleznete základní informace o poskytnutí nadačního příspěvku:

K žádosti prosím vytiskněte a podepište také formulář Informace o zpracování osobních údajů, který naleznete zde

Žádost prosím vyhotovte v jednom provedení, podepište a společně s další potřebnou dokumentací zašlete na adresu:

Nadační fond Pomáháme dětem

k rukám Z. Dvořákové

U Vlečky 1048

572 01 Polička

Přijímáme žádosti pouze poštou, kapacity naší e-mailové schránky jsou zahlcené. Děkujeme za spolupráci. 

Posuzována bude pouze kompletní dokumentace!

V případě pomoci s žádostí či jakoukoliv nejasností, nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

Kontakty

Sídlo:
Nadační fond Pomáháme dětem
Hlinky 505/118, Pisárky
603 00 Brno

Identifikační číslo:
24234851

Bankovní spojení:
č.účtu: 2108130244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

E-mail: info@pomahamedetem.cz